نویسنده

شهریور ۶, ۱۳۹۷

سرطان آدرنال ( قسمت اول ) ویرایش نهائی

http://manshadilab.com/wp-content/uploads/2018/08/سرطان-آدرنال-قسمت-اول-ویرایش-نهائی-۰۸-۰۳-۹۵٫pdf
تیر ۱۷, ۱۳۹۷

پیشگیری از سرطان – قسمت اول

http://manshadilab.com/wp-content/uploads/2018/07/پیشگیری-از-سرطان-قسمت-اول.pdf
تیر ۱۷, ۱۳۹۷

پیشگیری از سرطان- قسمت دوم

http://manshadilab.com/wp-content/uploads/2018/07/پیشگیری-از-سرطان-قسمت-دوم.pdf
دی ۴, ۱۳۹۶
۶۸ سال سیزدهم، شماره ۱۲۷ ، مرداد ۱۳۹۳ ۱۲۷ دکتر محسن منشدی آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی www.manshadilab.com manshadi@hotmail.com سرطان دهانه رحم چیست؟ سرطان دهانه رحم […]